Museer

Kalø slotsruin

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Kalø Slotsrun stammer fra starten af 1300-tallet, hvor slottet blev grundlagt af Kong Erik Menved. Det er en af Danmarks bedst bevarede middelalderborge, og er i dag et yndet udflugtsmål.

Slotsruinen dukker pludselig op når man kører rundt om Aarhus ud mod Mols. Der er ingen togforbindelser til området, men der kører busser forbi. Selve P-pladsen er ikke så god hvis man er dårligt gående med den belægning som er der.

Desværre er det ikke nemt at komme ud til Kalø Slotsruin, hvor man skal vandre omkring 1½ km fra p-pladsen til slotsruinen. De 1½ km er efter det man ved den længste middelaldervej der er etableret og som er bygget med store sten mellem fastlandet og Kalø.

Det er ikke en farbar vej der er for kørestolsbrugere og dårligt gående grundet de mange store sten. Nationalmuseet, der passer Kalø Slotsruin, må ikke ændre på adgangsvejen da den er fredet.

Vil man gå derud de 1½ km så kan man bruge tiden på meditation undervejs på gåturen.

Når man alligevel derud er Kalø meget varieret højdemæssigt, og der er gode steder for at kunne sætte sig ned og nyde sin medbragte mad. Men husk lige et tæppe, der mangler siddepladser derude på øen.

Det er storslået at stå og se det store bygningskompleks som hele slotsruinen har været en gang da det blev bygget. Alene de store træstammer som er blevet hejst op har måtte være meget svært arbejde for de arbejdere som har været med til at bygget slottet.

I slotstårnet ude på øen, er der placeret en trappe op gennem slotstårnet, hvor der er flere udsigtsplatforme så man kan se ud over området. Det omfatter både Kalø vig, strand og den store strandegn som ligger rundt om Kalø.

Udfra oplysninger som man har fundet, er slottet opført i nogle af de sidste år Kong Erik Menved var konge – 1274-1319, da han i 1313 begyndte opførelsen af slottet efter et jysk bondeoprør. Kongen tvang bønderne bagefter til at arbejde med opførelsen af Kalø Slot, og arbejdet strakte sig over en årrække.

Men allerede 7 år efter at man begyndte opførelsen af slottet blev Christoffer II konge, og han blev håndfæstet til at skulle nedrive de fleste af de jyske borger, heriblandt også Kalø. Om Kalø så blev nedrevet hersker der tvivl om.

I 1340 kom den kendte konge Valdemar Atterdag til magten, og han satte gang igen i byggeaktiviteterne på Kalø. De fleste af de bygninger der blev bygget der, kan stadig ses omridset af i dag.

Men hele byggeriet kom til at koste Valdemar Atterdag så mange penge, at han måtte pantsætte Kalø slot til bispen i Aarhus. Her blev panten dog kort efter i 1407 indløst af den Dronning Margrethe d. første, og siden kom der ro på slottet, der var i kongens eje indtil 1672.

I 1672 overdrog kong Christian den V. bygningnerne til Lensgreve Ulrik Frederik Gyldenløve, som dog ikke ville bruge slottet. I stedet for rev han slottet ned, og transporterede byggematerialet til København, hvor han var i gang med at opføre Charlottenborg.

Kalø slot var meget moderne da det blev opført, grundet at det blev bygget med et flankeringstårn, som var det første af sin slags i Danmark. En flankeringstårn er en slags sidefløj som ligger tæt op ad det store tårn.

Det store tårn er bygget, så de store metertykke murer kunne holde de store træstammer der er brugt til at holde etageadskillelserne

En af de kendte fanger som har siddet på Kalø er Gustav Vasa i starten af 1500-tallet, hvor han senere flygtede til Tyskland, og kom bagefter til Sverige, hvor han blev svensk konge.

Kalø slot var i enevælden en stor ejendomsbesidder da det var et lensmandssæde for hele Djursland.

Follow Us

banner højre side artikel

Blog list ad

Popular Post

People's Poll

Har du årskort til en attraktion?
logo

Download Newskit App

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and
typesetting industry.

banner

Social & newsletter

© 2010-20 Ferieaktivitet.dk. All Rights Reserved.Design & Development by Ferieaktivitet

Search